A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: Kokonaisvirtaus m3

Minimi: 2852.5 Maksimi: 2866.1 Keskiarvo: 2859.2 Vanhin: 2852.5 Uusin: 2866.1

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-