A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: Kokonaisvirtaus m3

Minimi: 3071.5 Maksimi: 3093.6 Keskiarvo: 3081.6 Vanhin: 3071.5 Uusin: 3093.6

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-