A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: Kokonaisvirtaus m3

Minimi: 3276.7 Maksimi: 3276.7 Keskiarvo: 3276.7 Vanhin: 3276.7 Uusin: 3276.7

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-