A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: Virtaus m3/h

Minimi: 0 Maksimi: 0.3 Keskiarvo: 0 Vanhin: 0 Uusin: 0

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-Valittu aikaväli ei ole sallittu! Laitteen julkisessa näkymässä voidaan hakea korkeintaan kuukauden vanhoja mittauksia.