A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: Aurinkokeräin °C

Minimi: 15.8 Maksimi: 75.1 Keskiarvo: 42.4 Vanhin: 75 Uusin: 51.3

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-Valittu aikaväli ei ole sallittu! Laitteen julkisessa näkymässä voidaan hakea korkeintaan kuukauden vanhoja mittauksia.