A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: Aurinkokeräin °C

Minimi: 10.1 Maksimi: 59.7 Keskiarvo: 25.5 Vanhin: 59.7 Uusin: 10.1

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-Valittu aikaväli ei ole sallittu! Laitteen julkisessa näkymässä voidaan hakea korkeintaan kuukauden vanhoja mittauksia.