A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: Aurinkokeräin °C

Minimi: -11.7 Maksimi: 83.3 Keskiarvo: 28 Vanhin: 49.9 Uusin: 57.6

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-Valittu aikaväli ei ole sallittu! Laitteen julkisessa näkymässä voidaan hakea korkeintaan kuukauden vanhoja mittauksia.