A-Log.net

Laite: Maitotila Eteläaho

Mittaustyyppi: meno verkkoon °C

Minimi: 19.5 Maksimi: 63 Keskiarvo: 37.8 Vanhin: 58.6 Uusin: 55.2

Kokonaisvirtaus m3 Virtaus m3/h Aurinkokeräin °C tulo keräimeltä °C
meno keräimelle °C meno verkkoon °C

Aikaväli:

-Valittu aikaväli ei ole sallittu! Laitteen julkisessa näkymässä voidaan hakea korkeintaan kuukauden vanhoja mittauksia.