A-Log.net

Apparat: Meteorologisk station 34

Mätningstyp: Temperatur

Minimum: -17.7 °C Maximal: 4.2 °C Medelvärde: -3.2 °C Äldst: 0.1 °C Nyaste: 1.6 °C

Temperatur Fuktighet Nederbörd Vindriktning Vindhastighet Lufttryck Extra givare Maan lämpötila
Marktemperatur 1 Markfuktighet 1 Marktemperatur 2 Markfuktighet 2
Marktemperatur 3 Markfuktighet 3 Marktemperatur 4 Markfuktighet 4
Temperatursumma 24 t temperatursumma 24 t medeltemperatur

Intervall:

-