A-Log.net

Apparat: Meteorologisk station 34

Mätningstyp: Temperatur

Minimum: 4.4 °C Maximal: 28.1 °C Medelvärde: 15.8 °C Äldst: 5.7 °C Nyaste: 24.9 °C

Temperatur Fuktighet Nederbörd Vindriktning Vindhastighet Lufttryck Extra givare Maan lämpötila
Marktemperatur 1 Markfuktighet 1 Marktemperatur 2 Markfuktighet 2
Marktemperatur 3 Markfuktighet 3 Marktemperatur 4 Markfuktighet 4
Temperatursumma 24 t temperatursumma 24 t medeltemperatur

Intervall:

-