A-Log.net

Apparat: Meteorologisk station 33

Mätningstyp: Temperatur

Minimum: -0.8 °C Maximal: 27.4 °C Medelvärde: 15.4 °C Äldst: 10.5 °C Nyaste: 19.3 °C

Temperatur Fuktighet Nederbörd Vindriktning Vindhastighet Extra givare
Marktemperatur 1 Markfuktighet 1 Marktemperatur 2 Markfuktighet 2
Marktemperatur 3 Markfuktighet 3 Marktemperatur 4 Markfuktighet 4
Temperatursumma 24 t temperatursumma 24 t medeltemperatur

Intervall:

-